لرستان برگزاری جلسه دفاعیه مدرسه نجمیه س ازنا

لرستان برگزاری جلسه دفاعیه مدرسه نجمیه س ازنا

شناسه خبر : 71870

1397/10/30

تعداد بازدید : 153

لرستان برگزاری جلسه دفاعیه مدرسه نجمیه س ازنا
معاون پژوهش مدرسه نجمیه (سلام الله علیها ) شهرستان ازنا از برگزاری جلسه دفاعیه در این مدرسه خبر داد .

روز شنبه مورخ 97/10/22 چهار نفر از طلاب مدرسه نجمیه (س) شهرستان ازنا با داوری سرکار خانم اسدی از تحقیق پایانی خود دفاع کردند. خانم نیکروز با موضوع " پیامدهای سوء ظن در خانواده ها " با راهنمائی خانم مسعودی مقدم، خانم مظاهری با موضوع " آسیب های اشتغال زنان با تکیه بر قرآن و سنت " و با راهنمائی خانم قائد رحمتی، خانم عابدی با موضوع  " راههای تقویت اراده در نوجوانان در قرآن و حدیث "  با راهنمایی خانم قائد رحمتی و خانم جیریائی با موضوع " موانع فهم قرآن " با راهنمایی خانم جعفری از اثر خود دفاع کردند.

اخبار مرتبط