کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه طلاب سطح دو مدارس علمیه خواهران استان و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه توسط معاونت پژوهش مدیریت استان

شناسه خبر : 71637

1397/10/24

تعداد بازدید : 93

کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی ویژه طلاب سطح دو مدارس علمیه خواهران استان و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه توسط معاونت پژوهش مدیریت استان
به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمان کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه طلاب سطح دو مدارس علمیه سراسر استان و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمان کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه طلاب سطح دو مدارس علمیه سراسر استان و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه که با حضور طلاب سطح دو مدارس علمیه خواهران استان و نیز داشنجویان مقطع کارشناسی دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد، سرکار خانم دکتر امیری دوماری، استاد کارگاه،  برخی سایت ها و نرم افزارهای پژوهشی را معرفی نمود. وی در ادامه، به اجزای ساختار مقالات پژوهشی از جمله، چکیده، سوال اصلی، مسئله تحقیق، پیشینه،کلیدواژه ها و نکات مهم در چکیده و تدوین مقاله، اشاره نمود. وی در ادامه به در خصوص نحوه تدوین مقالات با موضوعات تطبیقی توضیحات مبسوطی ارائه نمود. همچنین در پایان این کارگاه به معرفی کتاب المدخل التفسیر آیت الله فاضل لنکرانی(ره) و التمهید فی علوم القرآن حضرت آیت الله معرفت(ره) و چگونگی مقایسه دیدگاه های ایشان و سایر علما و مفسرین در خصوص مباحث تفسیری پرداخت. پاسخ به سوالات طلاب و دانشجویان بخش پایانی این کارگاه بود.

اخبار مرتبط