کرمان برگزاری کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه طلاب مقطع سطح سه و چهار مدارس علمیه خواهران سراسر استان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه توسط معاونت پژوهش مدیریت استان

شناسه خبر : 71624

1397/10/24

تعداد بازدید : 46

کرمان برگزاری کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه طلاب مقطع سطح سه و چهار مدارس علمیه خواهران سراسر استان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه توسط معاونت پژوهش مدیریت استان
به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمان کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه طلاب سطح سه و چهار مدارس علمیه سراسر استان و دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمان کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه طلاب سطح سه و چهار مدارس علمیه سراسر استان و دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه که با حضور طلاب سطح 3 و 4 مدارس علمیه خواهران استان و نیز داشنجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد، جناب آقای دکتر قمرزاده، استاد کارگاه، به بیان چند نکته مهم در خصوص پژوهش پرداخت. ایشان با اشاره به این که اولا: نرم افزارها،  ابزار کار یک پژوهشگر است و ثانیا: بر پژوهشگر لازم است منابع مرتبط با موضوع خود را گردآوری نماید؛ برخی سایت ها و نرم افزارهای پژوهشی را معرفی نمود. وی در ادامه، به مقاله آیین بدنویسی دکتر خرمی اشاره نموده و اصول یاد شده در این مقاله در خصوص بدنویسی را برشمرد و اظهار داشت با رعایت این اصول و توجه به عدم استفاده از آنها در تحقیق، می توان یک اثر فاخر پژوهشی تولید نمود. آقای قمرزاده در ادامه به اجزای ساختار مقاله علمی پژوهشی از جمله، چکیده، مقدمه،کلیدواژه ها و نکات مهم در چکیده و مقدمه اشاره نمود و پس از توضیح هر یک از این اجزاء، با استفاده از مقالات علمی- پژوهشی، به بیان نمونه های عینی برای هریک از موارد مذکور پرداخت.پس از اتمام کارگاه مذکور، سوالات حاضرین نیز پاسخ داده شد.

اخبار مرتبط