برگزاری اردوی علمی پژوهشی

گلستان اردوی علمی پژوهشی

شناسه خبر : 71620

1397/10/24

تعداد بازدید : 142

گلستان اردوی علمی پژوهشی
اردوی علمی پژوهشی از طرف مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

به  گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان اردوی علمی پژوهشی در تاریخ 13/9/97 در جنگل النگدره گرگان برگزار گردید. در این اردو خانم فریده ساوری دبیر هسته مرکزی انجمن کلام به بیان زندگینامه شیخ مفید پرداخت. خانم عاطفه آخوندی دبیر هسته مرکزی فقه و اصول به بیان خلاصه مقاله خود و ارائه نتایج تحقیق خود تحت عنوان سنجش نگرش طلاب به الگوپذیری از بانو مجتهده امین و شهیده بنت الهدی صدر (مورد مطالعه: طلاب خواهر شهر گرگان) پرداخت و در ادامه خانم حسین زاده از طلاب سطح سه این مدرسه، به بیان زندگینامه بانو مجتهده امین پرداختند. در پایان معاون پژوهش این مدرسه به رسم یادبود هدایایی به این طلاب پژوهشگر به جهت ارائه مقاله اعطا نمودند.