سمنان جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه در موسسه آموزش عالی عصمتیه

شناسه خبر : 71327

1397/10/18

تعداد بازدید : 34

سمنان جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه در موسسه آموزش عالی عصمتیه
جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه خانم آمنه نوبخت با موضوع« بررسی فقهی حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی » در تاریخ 16/10/97 در موسسه آموزش عالی عصمتیه سمنان برگزار شد


خانم پهلوان ،معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی عصمتیه از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در این مدرسه خبر داد .به گزارش ایشان جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه خانم آمنه نوبخت با موضوع« بررسی فقهی حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی » در تاریخ 16/10/97 در موسسه آموزش عالی عصمتیه سمنان برگزار شد.