برگزاری هم اندیشی پژوهشی

گلستان هم اندیشی پژوهشی

شناسه خبر : 71298

1397/10/17

تعداد بازدید : 66

گلستان هم اندیشی پژوهشی
جلسه هم اندیشی با عنوان هم اندیشی تشکل های پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

میزگردی با حضور سرکار خانم ضیاء حسینی معاون پژوهش سطح3 مسئول تشکل های پژوهشی خانم رفیعی نژاد و دبیران گروه فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی و کلام  اسلامی  در تاریخ 97/10/12 برگزار شد. در این جلسه ابتدا معاونت پژوهش این مدرسه از دبیران انجمن تشکر و قدردانی به عمل آورد. در ادامه هر یک از دبیران محترم به ارائه برنامه های انجمن برای ترم آینده پرداختند.