البرز- موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه نشست علمی-پژوهشی با موضوع «بازآفرینی (چیستی و چرایی) و رسالت علمی طلاب فرهیخته »

شناسه خبر : 71249

1397/10/17

تعداد بازدید : 59

البرز- موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه نشست علمی-پژوهشی با موضوع «بازآفرینی (چیستی و چرایی) و رسالت علمی طلاب فرهیخته »
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه کرج برگزاری نشست علمی-پژوهشی با موضوع «بازآفرینی (چیستی و چرایی) و رسالت علمی طلاب فرهیخته »را خبر داد.

ابتدا سرکار خانم دکتر عبدلی به توصیه اکید مقام معظم رهبری پیرامون بازآفرینی پرداختند:

«هر استاد و پژوهشگر باید تولید علم و پیشرفت علمی و جنبش  نرم افزاری را وظیفه خود بداند و سعی در نوردیدن مرزهای دانش نماید.»

در ادامه با بیان اینکه در شعار سال جاری هفته پژوهش نیز به اهمیت بازآفرینی اشاره شده است به بیان تعریف بازآفرینی پرداختند: بازآفرینی یکی از روش های تولید علم و آثار علمی است و  معادل کلمات: ترجمان علمی، اقتباس علمی و بازنویسی علمی می باشد. بازآفرینی برگردان متون علمی پیشین به زبان علم امروز با درصدی دخل و تصرف در محتوا و مفهوم و تبدیل آن به اثری جدید و مستقل است به گونه ای که متناسب با مخاطب معاصر و امروزی باشد.

ایشان تفاوت بازنویسی و بازآفرینی را اینگونه بیان کردند:در بازنویسی تنها قلم عوض می شود و در بازآفرینی مطابق با سلیقه و نیاز جامعه گونه ای نو آفریده می شود.

وی افزود: مراتب بازآفرینی: درحد تغییر قلم، تغییر قلم و تصرف با حذف یا اضافه، تغییر محتوا و اقتباس کاملا آزاد است.

استاد عبدلی درباره اهداف و ضرورت بازآفرینی عنوان کردند:

*بخش قابل توجهی از میراث علمی ما میراث دینی هستند که یا فاقد زبان علمی تخصصی هستند یا دارای آرایه های ادبی و استعاری می باشند که نیاز به بازآفرینی دارند.

*در عصر ارتباطات و اطلاعات، خطر گسست جامعه امروز از میراث علمی وجود دارد لذا باید آثار روز آمد شوند و راه روزآمدی، بازآفرینی محتوای غنی برای جامعه کنونی می باشد به گونه ای که ترجمان علمی متناسب نیاز و فهم مخاطب باشد و درون مایه میراث علمی گذشته به طور کامل انتقال یابد.

ایشان گفتند: مهارت های مورد نیاز برای بازآفرینی عبارتند از:آشنایی با میراث علمی،نویسندگی و مهارت در نیاز شناسی و از جمله دانش های مورد نیاز برای بازآفرینی: منبع شناسی، داشتن قلم روزامد، مخاطب شناسی و خلاقیت در بازسازی می باشند.

استاد فرمودند مراحل بازآفرینی عبارتند از:

1.مطالعه و خواندن چندباره منبع اصلی   

2.یادداشت برداری

3.نوشتن محتوا با کلمات خودمان

4.استفاده از سبک نوشتاری خودمان  5.استفاده از متن اصلی

و همچنین اهداف بازآفرینی آثار گذشتگان را بیان کردند:

1.امروزی سازی و کارآمدی سازی متون علمی تخصصی دینی

2.جلوگیری از انقطاع فرهنگی نسل ها یا میراث حوزه های علمیه

3.توسعه مخاطبان متون تخصصی

4.ایجاد تعمیق و تنوع در محتواهای تکراری

5.صرفه جویی در زمان برای پاسخ گویی از معبر تولید علم

6.تقویت بنیان علمی طلاب از جهت انس دهی انسان با میراث گذشته

در انتها خانم دکتر عبدلی خاطرنشان کردند: در بازآفرینی باید روح بازآفرینی یعنی وفادار بودن به محتوای متن  اصلی حفظ شود ، نگاه منفعلانه در برابر مظاهر مادی و معنوی غرب وجود نداشته باشد و از نگاه سطحی به آثار گذشته و فروکاست متن و محتوا پرهیز شود. 

اخبار مرتبط