لرستان نشست علمی مدرسه محدثه س بروجرد

لرستان نشست علمی مدرسه محدثه س بروجرد

شناسه خبر : 71116

1397/10/13

تعداد بازدید : 102

لرستان نشست علمی مدرسه محدثه س بروجرد
معاون پژوهش مدرسه محدثه (س) شهرستان بروجرد از برگزاری نشست علمی در این مدرسه خبر داد .

نشست علمی چهارشنبه 97/10/12 با موضوعِ « اصناف جویندگان علم » برای طلاب پایه دوم توسط استاد اخلاق سرکار خانم عباسی در مدرسه علمیه محدثه(س) برگزار گردید.

در این نشست ابتدا خانم عباسی حدیث امام صادق (ع) در مورد جویندگان علم را توضیح دادند:

امام صادق (ع) فرمودند: طلب کنندگان علم سه دسته هستند : گروهی علم را برای جهل و جدال می طلبند ، گروهی دیگر برای برتری جویی و فریب دادن و یک گروه هم علم را برای دانش و بینش می طلبند.

ایشان در ادامه ارزش علم و عالمان را بیان فرمودند که ارزش عالمان به انگیزه و عمل آنان بستگی دارد و پس از طرح پرسشهایی در این زمینه و پاسخ طلاب ، از آنان خواسته شد تحقیقاتی را در این باره انجام دهند .ایشان از بحث مطرح شده نتیجه گرفتند که : هدف از علم فقط بسیار آموختن نیست بلکه علم مانند نوری است که خداوند در دل هرکسی بخواهد قرار می دهد و در این زمینه نیت ها باید خالص و پاک گردد و طالبان علم مقصد خود را الهی قرار دهند و با علم آموزی و تحقیق کردن آخرت را بخواهند که در پرتو آن خداوند خیر دنیا و آخرت را به انسان عطا می فرماید.