نمایشگاه آثار و فعالیت های پژوهشی مستشرقین

یزد نمایشگاه آثار و فعالیت‎های پژوهشی مستشرقین

شناسه خبر : 71107

1397/10/12

تعداد بازدید : 61

یزد نمایشگاه آثار و فعالیت‎های پژوهشی مستشرقین
مجموعه نمایشگاهی آثار و فعالیت‎های پژوهشی مستشرقین در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) یزد برگزار شد.

معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی امام حسین (ع) یزد مجموعه نمایشگاهی مشتمل بر گزارشی از آثار و فعالیت‎های مستشرقین برگزار کرد. این نمایشگاه با هدف ارائه فعالیت‎های پژوهشی مستشرقین در جهان اسلام برگزار شد تا انگیزه مضاعفی به طلاب جهت انجام فعالیت‎های پژوهشی ارائه نماید.