کارگاه پژوهشی

قزوین - کارگاه آشنایی با سایت های تخصصی در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر

شناسه خبر : 70859

1397/10/10

تعداد بازدید : 59

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین، کارگاه آشنایی با سایت های تخصصی ویژه طلاب تفسیر 96 برگزار شد.