هرمزگان آموزش وبلاگ مدرسه علمیه نرجسیه (س) رودان

شناسه خبر : 70835

1397/10/10

تعداد بازدید : 51

هرمزگان آموزش وبلاگ مدرسه علمیه نرجسیه (س) رودان
معاون مدرسه علمیه نرجسیه (س) رودان از آموزش وبلاگ در این مدرسه خبر داد.

به همت معاون مدرسه علمیه نرجسیه (س) رودان کارگاه آموزش وبلاگ در این مدرسه برگزار شد.

اخبار مرتبط