هرمزگان کارگاه نگارش علمی مدرسه علمیه فاطمۀ الزهرا(س) پارسیان

شناسه خبر : 70671

1397/10/08

تعداد بازدید : 43

هرمزگان کارگاه نگارش علمی مدرسه علمیه فاطمۀ الزهرا(س) پارسیان
معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمۀ الزهرا(س) پارسیان از برگزاری کارگاه نگارش عملی در این مدرسه خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری- اطلاع رسانی حوزه علمیه خواهران هرمزگان از پارسیان خانم خدیجه براهیمی در این کارگاه مرحله نگارش و ویرایش مطالب را بیان کرد.

وی نگارش علمی را توضیح و پس از گرد اوری اطلاعات و پردازش آنها، مرحله نگارش و ویرایش اطلاعات را بیان نمود.

استاد حوزه افزود: نگارش و ویرایش در10 مرحله تقسیم که شامل: تنظیم، چرکنویس، بازبینی، پاک نویس، ویرایش، حروف چینی، نمونه خوانی، صفحه آرایی، فهرست سازی، چاپ و تکثیر است.

خانم براهیمی در ادامه قواعد نگارش و ویرایش که شامل2 بحث انشا واملا  بیان کرد و افزود: منظور از انشاء بیان مقصود است.

وی تصریح کرد: مهم ترین مباحث انشاء رعایت قواعد دستوری، زیبانویسی، دقیق نویسی، مستند نویسی، مستدل نویسی، به اندازه نویسی، مرتبط نویسی است.

استاد حوزه  اظهار کرد: مباحث املا شامل روش نگارش حروف، پیوسته نویسی و جدانویسی، پرهیز از عربی نوشتن کلمات فارسی است.

اخبار مرتبط