اردوی پژوهشی

قزوین - اردوی پژوهشی جهت حضور در کرسی"اسلامی سازی علوم اسلامی"

شناسه خبر : 70156

1397/10/02

تعداد بازدید : 84

معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین از برگزاری اردوی پژوهشی به مقصد مرکز مدیریت حوزه علمیه برادران جهت حضور در کرسی"اسلامی سازی علوم اسلامی" خبر داد.

در این کرسی که با حضور دکتر فنایی برگزار شد، بحث اقسام علم و معانی آن مورد بررسی قرار گرفت. ایشان فرمودند: علم دو گونه است: معنای علم از منظر اصول دستیابی به واقعیت است و در اصطلاح علوم نظری معنای آن مجموعه گزاره هایی است که در ذیل یک عنوان قرار گرفته است. ایشان فرمودند منظور از علم در این نشست همان معنای دوم است.

وی با اشاره به معنای علم، مساله خود را چنین تبیین کرد که در حال حاضر مصادیق مختلفی از علوم اسلامی موجود است، مانند علوم تربیتی اسلام، روانشناسی اسلامی، فقه، کلام اسلامی و .... با این بیان آیا این علوم همان دین هستند یا خوانش محققان از دین که هر یک با دید خود آن را به دین نسبت داده اند؟

این جلسه به دلیل نو بودن مساله به اتمام نرسید و جلسات دیگری نیز در پی دارد.