اردوی علمی

قزوین - اردوی علمی جهت حضور در کارگاه "برنامه ریزی مبتنی بر سناریو"

شناسه خبر : 70151

1397/10/02

تعداد بازدید : 58

اردوی پژوهشی به مقصد دانشکده آینده پژوهی دانشگاه امام خمینی جهت حضور در کارگاه" برنامه ریزی مبتنی بر سناریو" با حضور اعضای هسته موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین برگزار شد.

معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین از برگزاری اردوی پژوهشی به مقصد دانشکده آینده پژوهی دانشگاه امام خمینی جهت حضور در کارگاه" برنامه­ ریزی مبتنی بر سناریو"  خبر داد.

وی در مورد محتوای کارگاه گفت: در این کارگاه که با حضور اعضای هسته پژوهشی موسسه انجام شد،  استاد دکتر ملکی از اساتید هیئت علمی دانشگاه امام خمینی به تبیین سناریو نویسی، اهمیت مساله سناریو نویسی در برنامه ریزی، شیوه سناریونویسی و نرم افزارهای مربوط به این مساله اشاره کردند.