بازدید از کتابخانه

یزد بازدید از کتابخانه وزیری

شناسه خبر : 69979

1397/09/29

تعداد بازدید : 111

بازدید علمی از کتابخانه وزیری توسط معاونت پژوهش برگزار شد.

معاونت پژوهش خانم کاظمی از بازدید علمی پژوهشی طلاب خبر داد: به مناسبت هفته پژوهش طلاب رشته کلام اسلامی با گرایش امامت پژوهش محور با حضور استاد حسینی از کتابخانه وزیری و بخش مخزن آن بازدید نمودند. برگزاری کلاس پژوهش و بازدید از موزه کتابخانه از حاشیه های این برنامه بود.