کرسی آزاد اندیشی

یزد موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) کرسی ازاد اندیشی با موضوع « آیا علم پیشین الهی با اختیار انسان در تعارض است؟»

شناسه خبر : 69938

1397/09/28

تعداد بازدید : 223

یزد موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) کرسی ازاد اندیشی با موضوع « آیا علم پیشین الهی با اختیار انسان در تعارض است؟»
کرسی آزاد اندیشی در موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین یزد توسط معاونت پژوهش برگزار شد.

معاونت پژوهش خانم کاظمی از برگزاری کرسی آزاد اندیشی به مناسبت هفته پژوهش خبر داد :  به مناسبت هفته پژوهش و در راستای تقویت بنیه علمی و استدلالی طلاب  کرسی آزاد اندیشی  با عنوان » آیا علم پیشین الهی با اختیار انسان در تعارض است؟» برگزار شد. در این کرسی طلاب رشته کلام گرایش امامت به صورت دو گروه ارائه دهنده و منتقد به نقد نظریه های متکلمین و فلاسفه در مبحث سازگاریی و یا ناسازگاری علم پیشین الهی با اختیار انسان پرداختند.

طلاب گروه ارائه دهنده بیان نمودندکه انسان عین ربط به خداوند است و هیچگاه از او جدا و مستقل نیست . خداوند به افعال اختیاری انسان علم دارد یعنی می داند هر فرد با اختیار خود چه کاری انجام می دهد. آیات متعددی در قرآن وجود دارد که اشاره به عذاب و پاداش می کند که این امر بدون اختیار انسان معنا ندارد. مانند اینکه خداوند می فرماید:« انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» و یا آیه شریفه « کل نفس بما کسبت رهینه» بنا براین جبر مطلق وجود ندارد انسان با اختیار خود اعمال خود را جهتگیری می کند به عنوان مثال اتومبیلی را در نظر بگیرید که همه چیز آن در دست خداوند است اما فرمان و کنترل و جهت دهی آن در دست انسان است اختیار انسان به همین صورت تبیین می شود.

طلاب گروه منتقد اینگونه پاسخ دادند که اراده خداوند در تمام هستی احاطه دارد و فاعل  تمام کارها خداوند است و انسان اختیاری از خود ندارد. خداوند اراده می کند و انسان فقط ظرفی برای اراده خداوند است. این همان نظریه کسب است که قائلین متعددی دارد. آیات متعددی وجود دارد که این مسئله را اثبات می کند مانند « مارمیت اذ رمیت و لکن الله رمی»  

حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم آیت اللهی داور این کرسی در پایان جلسه به جمع بندی نظرات منتقدین و موافقین پرداخت و بیان نمود که رابطه جبر با اختیار انسان رابطه عموم و خصوص مطلق است و  اختیار انسان استقلالی نیست و انتزاعی و در طول اراده خداوند است.  انسان تجلی خداوند است و اراده او نیز تجلی اراده خداوند می باشد و بنا بر روایات وارده از ائمه معصومین جبر و اختیار مطلق وجود ندارد بلکه «الامر بین الامرین» است.