کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها شهداد

شناسه خبر : 69840

1397/09/28

تعداد بازدید : 75

کرمان برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها شهداد
به مناسبـت هفتـه پژوهـش، کارگـاه «نـگارش مقالـه علمـی» در مدرسـه علمیه الزهرا سلام الله علیها شهداد برگزار شد .

به مناسبـت هفتـه پژوهـش، کارگـاه «نـگارش مقالـه علمـی» در مدرسـه علمیه الزهراسلام الله علیها شهداد برگزار شد .

در ایـن کارگاه که به همـت کانون پژوهشی مدرسه و با حضور سرکار خانم حاجی مقصودی برگزار شد، ابتدا استاد در خصوص اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش و تدوین متون علمی وتاثیرگذاری آن در زمینه سازی ظهور امام زمان (علیه السلام )نکاتی بیان داشت و این نکته را یادآور شد که اگرقشر مذهبی مخصوصا طلاب به امر تحقیق و پژوهش و تولید آثار فاخر علمی اهتمام نورزند، دیگران می نویسند و ما از دیگران عقب می مانیم در نتیجه تعالیم دینی ما مهجور می ماند.

سپس در ادامه این کارگاه، ضـرورت تهیـه مقالـه، هدف نگـارش، مراحـل نگارش و اجزای مقاله اعم از:  عنوان ،چکیده ،مقدمه،متن اصلی ،نتایج ومنابع وماخذ و نحوه تدوین آنها توسط استاد توضیح داده شد و طلاب به طور کامل با اجزای مقاله و چگونگی تدوین هر یک از آنها آشنا شدند. درپایان  این کارگاه، مهم ترین ومعتبر ترین سایت ها وکتابخانه های دیجیتال توسط استاد مربوطه معرفی شد.

اخبار مرتبط