البرز- برگزاری نشست "تبیین کاربردی نقشه جامع روش شناسی مطالعات و پژوهش های دینی"

شناسه خبر : 69677

1397/09/26

تعداد بازدید : 118

البرز- برگزاری نشست
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران استان البرز از برگزاری نشت علمی "تبیین کاربردی نقشه جامع روش شناسی مطالعات و پژوهش های دینی" در محل مدیریت حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

به گزارش معاون پژوهش مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان البرز خانم نجم الدینی: به مناسبت هفته پژوهش و به منظور تحقق بخشی به مطالبه ی «پژوهش و جنبش علمی » معاونت پژوهش مدیریت استان البرز نشست علمی با موضوع «نقشه جامع روش شناسی مطالعات و پژوهش های دینی » با حضور جناب آقای دکتر مهدی حمزه پور و جناب آقای دکتر برهانی فر  برگزار نمود .این نشست علمی در روز دوشنبه 26/9/97 ساعت 8 صبح تا 12 ظهر به طول انجامید .

خانم نجم الدینی افزود : استاد حمزه پور با ذکر مباحث مقدماتی و تبین مفاهیم نظری در خصوص روش شناسی مطالعات و پژوهش در حیطه ی روش کمی ، کیفی ، ترکیبی و آینده پژوهی پرداخت . جناب آقای دکتر برهانی فر به ارائه مباحث پیرامون روش مطالعات دینی از جمله مطالعه کاربردی واژگان قرآنی متشابه و مترادف پرداختند.

خانم نجم الدینی در ادامه فرموند: در پایان نشست مدیر محترم مدیریت استان البرز با توجه ب رویکرد محوری یعنی «باز آفرینی آثار و نظریات علمی » به تبیین و توجیه اساتید  و معاونان پژوهش پرداختند .

ایشان افزودند : در انتهای جلسه از اعضاء شورای علمی –پژوهشی استان به دلیل کسب رتبه سوم کشور سال 96 تقدیر به عمل آمد  . همچنین از معاونان پژوهش و شورای علمی –پژوهشی استان  به مناسب هفته پژوهش تقدیر شد و هدایایی به رسم یادبود به همه تقدیم شد.

اخبار مرتبط