کرمان برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رفسنجان

شناسه خبر : 69601

1397/09/26

تعداد بازدید : 220

جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری -سلام الله علیها- رفسنجان برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری -سلام الله علیها- رفسنجان برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی دو نفر از طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها از طریق وب کم و در تعامل این مدرسه با معاونت پژوهش مدیریت استان برگزار شد.

سرکار خانم مهر علی نسب، معاون پژوهش مدرسه در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی خانم ها: عاطفه برزیده و فاطمه محمد زاده با حضور استاد داور سرکار خانم جوکار و اساتید راهنما سرکار خانم سعیدی وسرکار خانم مهرعلی نسب و جمعی از طلاب این مدرسه برگزار گردید.

تحقیق پایانی خانم عاطفه برزیده با عنوان: «تاثیر روابط صحیح جنسی زوجین در تحکیم بنیان خانواده» در سه فصل تدوین یافته که به بررسی مهمترین تاثیرات روابط جنسی زوجین در افزایش احترام، محبت بین آنها و سایر مؤلفه های تاثیرگذار در پایداری زندگی مشترک ایشان و در نتیجه تاثیر آن در تحکیم بنیان خانواده پرداخته است و راهکارهایی را در این زمینه ارائه داده است. همچنین تحقیق پایانی خانم فاطمه محمدزاده با عنوان: «عوامل مؤثر بر تکامل معنوی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس» در سه فصل تدوین یافته است که با الهام گیری از قرآن و روایات، به بررسی عوامل تکامل معنوی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در سه محور اعتقادات، امور عبادی و امور اخلاقی و رفتاری ایشان پرداخته است. با توجه به امتیازات شکلی، ساختاری و محتوایی تحقیق های مذکور، هر دو تحقیق، حائز امتیاز عالی شدند.

اخبار مرتبط