چهار محال و بختياري كرسي آزدانديشي اشتغال زنان مدرسه علميه لردگان

شناسه خبر : 69456

1397/09/20

تعداد بازدید : 65

معاون پژوهش مدرسه علميه لردگان از برگزاري كرسي آزد انديشي خبر داد:

معاون پژوهش مدرسه علميه الزهراء عليها السلام لردگان از برگزار نمودن كرسي آزاد ادنيشي با موضوع اشتغال زنان خبر داد.

سرکار خانم مسعودی استاد ارائه كننده بحث، سركار خانم قرباني استاد منتقد و سركار خانم قنبري استاد داور بودند.

       

 

اخبار مرتبط