چهارمحال و بختياري انتشار خبر برگزاري جلسه آموزش مديريت پايگاه هاي پژوهشي

شناسه خبر : 69301

1397/09/20

تعداد بازدید : 78

چهارمحال و بختياري انتشار خبر برگزاري جلسه آموزش مديريت پايگاه هاي پژوهشي
كارشناس فعاليت هاي پژوهشي، جناب آقاي نصاري از برگزاري جلسه آموزش مديريت پايگاه هاي پژوهشي(درج خبر) در سامانه سيما خبر داد:
 
برگزاري جلسه آموزش مديريت پايگاه هاي پژوهشي(درج خبر) در سامانه سيما
 
مخاطبين:
  1. معاونين پژوهشي استان ها
  2. معاونين پژوهش موسسات آموزش عالي حوزوي،
  3. متصديان درج خبر در پايگاه هاي پژوهشي استاني
  4. متصديان درج خبر در پايگاه پژوهشي  موسسات آموزش عالي حوزوي
 
زمان:  پنج شنبه 22 /97/9 ساعت 8:30 صبح
 
عنوان كلاس: كلاس هاي آموزش مديريت پايگاه هاي پژوهشي (پويش)
 
عنوان درس: آموزش درج خبر در پايگاه هاي پژوهشي استاني و موسسات آموزش عالي
 
استاد درس: محمد نصاري
 
نكات:
الف: درحال حاضر براي كليه استان ها (28 استان) و 6 موسسه آموزش عالي حوزوي* پايگاه پژوهشي ايجاد شده است.
ب: اين جلسه در خصوص  معرفي بخش هاي جديد و آموزش نحوه درج خبر_با توجه به تغييرات جديد_ در پايگاه هاي استاني و مدرسه اي خواهد بود.
 
 
* ساير موسسات حوزوي  در مراحل بعدي  صاحب پايگاه خواهند شد. ان شا الله
با تشكر

اخبار مرتبط