کرمانشاه – خبر مدارس- هرسین- برگزاری میزگرد با موضوع (راهکارهای ادامه تحصیل برای طلاب)

کرمانشاه – خبر مدارس- هرسین- برگزاری میزگرد با موضوع (راهکارهای ادامه تحصیل برای طلاب)

شناسه خبر : 69292

1397/09/20

تعداد بازدید : 84

کرمانشاه – خبر مدارس- هرسین- برگزاری میزگرد با موضوع (راهکارهای ادامه تحصیل برای طلاب)
میزگردی با موضوع (راهکارهای ادامه تحصیل برای طلاب) در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س) هرسین برگزار شد.

میزگردی با موضوع (راهکارهای ادامه تحصیل برای طلاب) باحضور مدیر مدرسه سرکار  خانم زینب مقصودیان  وکلیه طلاب درمدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) شهرستان هرسین برگزار شد.

دراین میز گرد سرکارخانم زینب مقصودیان با ذکر حدیثی ازامام صادق (ع) : عدو العمل الکسل ، گفت :تشویق نقش مهمی درایجاد انگیزه وادامه تحصیل دارد برخی  هدف از طلبگی را مبهم می دانند درحالی که این هدف  بسیار روشن است وآینده ای روشن تر از آینده طلبگی نیست و دین مداری و دین گستری را به دنبال دارد . وی افزود: چند راهکار برای ادامه تحصیل وجود داردکه عبارتند از: عوامل جسمانی (رعایت برنامه غذایی،تنظیم خواب ، ورزش، تامین آسایش و...) عوامل غیر جسمانی ( ایمان به خدا و ارتباط معنوی ،توجه به رسالت طلبگی ، معاشرت با افراد موفق  ، وپرهیز ازعزلت وگوشه گیری ، دعا و درخواست طراوت روحی ازخدا، پرهیز ازبرنامه های و سرگرمی های بیهوده ) و درپایان طلاب نظراتی را ارایه نمودند .