کرمانشاه- خبر مدارس- هرسین- برگزاری جلسه مهارت پژوهشی با موضوع طرح نامه نویسی

کرمانشاه- خبر مدارس- هرسین- برگزاری جلسه مهارت پژوهشی با موضوع طرح نامه نویسی

شناسه خبر : 69281

1397/09/20

تعداد بازدید : 108

کرمانشاه- خبر مدارس- هرسین- برگزاری جلسه مهارت پژوهشی با موضوع طرح نامه نویسی
جلسه مهارت پژوهشی با موضوع طرح نامه نویسی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س) برگزار شد.

جلسه مهارت پژوهشی با موضوع طرح نامه نویسی باحضور استاد سرکار خانم پورهمتی ،وکلیه طلاب درمدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) شهرستان هرسین برگزار شد.

دراین جلسه سرکارخانم بتول پورهمتی  ابتداء باذکر دعایی ازصحیفه نورکه :"مبارزه علمی برای جوانان ،زنده کردن روح جست وجو وکشف واقعیت ها وحقیقت ها ست"به این موضوع اشاره نمود که: هرمحقق پس از مطالعات کافی به این مرحله می رسد که بادست پر ودید باز ،نقشه تحقیق خودرا ،ترسیم کند وفرایند پژوهش را گام به گام براساس آن پیش ببرد ،معمولا به این نقشه کار، طرح می گویند . نداشتن طرح نامه ،تحقیق را به حرکت بدون شناخت تبدیل می کند .وی درادامه  افزود : طرح نامه انواعی دارد که عبارتند از: طرح نامه اجمالی وتفصیلی.

همچنین در رابطه با عناصرتبیین موضوع ، اهمیت وضرورت ،اهداف وکاربردهای تحقیق ، پرسش ها وفرضیه ها ،پیشینه وساختار بندی پژوهش مطالبی ارایه نمود .وی در پایان  با توجه به اهمیت طرح نامه نویسی به مطالب ارزشمندی در این زمینه بیان نمود.