معاون پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان خبر داد:

گلستان- کارگاه مهارت افزائی

شناسه خبر : 69127

1397/09/14

تعداد بازدید : 93

گلستان- کارگاه مهارت افزائی
به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان، کارگاه مهارت افزائی پژوهشی طلاب سطح 3 این موسسه با موضوع آشنائی با نرم افزار ورد در تاریخ 14/9/97 توسط انجمن و فقه و اصول برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان، کارگاه مهارت افزائی پژوهشی طلاب سطح 3 این موسسه با موضوع آشنائی با نرم افزار ورد در تاریخ 14/9/97 توسط انجمن و فقه و اصول برگزار گردید.  در این کارگاه سرکار خانم آخوندی دبیر هسته مرکزی انجمن فقه و اصول، طلاب پایه اول فقه و اصول را با چگونگی استفاده از ورد آشنا کرد. در پایان به تبیین ساختار مقاله پژوهشی پرداختند.