سمنان جلسه گروه رشد مدرسه علمیه عصمتیه به منظور پیشبرد اهداف

شناسه خبر : 69019

1397/09/15

تعداد بازدید : 54

سمنان جلسه گروه رشد مدرسه علمیه عصمتیه به منظور پیشبرد اهداف
جلسه اعضای گروه رشد در مدرسه علمیه عصمتیه سمنان به منظور بررسی وبیان نکات تکمیلی به اعضا برگزار شد .

به همت واحد پژوهش عصمتیه سمنان جلسه اعضای گروه رشد مورخ14/9/97 درعصمتیه سمنان برگزار شد. در این جلسه مطالب جمع آوری شده مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و نکات تکمیلی به اعضا گفته شد