سمنان کارگاه آموزش شیوه انتخاب موضوع در مدرسه فاطمه بنت اسد شهرستان بسطام

شناسه خبر : 68990

1397/09/15

تعداد بازدید : 78

سمنان کارگاه آموزش شیوه انتخاب موضوع در مدرسه فاطمه بنت اسد شهرستان بسطام
برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت آموزش طلاب در انتخاب موضوع تحقیق پایانی ،در مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 13/9/1397 کارگاه آموزشی با محوریت توجیه و آموزش طلابی که قصد انتخاب تحقیق پایانی را دارند ،برگزار شد .
استاد راهنما سرکار خانم حاجی قاسمی مراحل نگارش تحقیق پایانی و انتخاب موضوع را به صورت کامل شرح دادند و به سوالات طلاب در این رابطه پاسخ دادند .طلاب از این کارگاه رضایت کاملی داشتند .شعبانی افزود : به دنبال استقبال طلاب ،مقرر شد تا برگزاری کارگاه ادامه یابد .