فارس برگزاري نشست شوراي علمي پژوهشي علامه حلي استان فارس

شناسه خبر : 68933

1397/09/14

تعداد بازدید : 72

فارس برگزاري نشست  شوراي علمي پژوهشي علامه حلي استان فارس
نشست شوراي علمي پژوهشي پنجمين جشنواره استاني علامه حلي با حضور اعضاء شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري حوزه هاي علميه خواهران :در اين جلسه  سرگروههاي علمي گرايشهاي ادبيات، اخلاق وتربيت، تفسیر وعلوم قرانی ، کلام ، تاریخ اسلام، علوم انسانی ، فقه واصول و... حضور داشتند.
در این جلسه جناب آقای کراری دبیر جشنواره با ارائه گزارشی از روند ارزیابی آثار بیان کردکه از 486 اثر دریافتی از حوزه برادران و 489اثر از حوزه خواهران ،ارزیابی در دو مرحله تفصیلی انجام شده وتعداد 14 اثر به مرحله نهایی راه یافته است که پس از تائید اعضاء شورا ، به عنوان برگزیده ها معرفی می شود .
صدیق در رابطه با ارزیابی اجمالی آثار حو زه های علمیه خواهران بیان کرد: ارزیابی اجمالی آثار حوزه علمیه خواهران توسط ارزیابان بررسی وبعد از پرینت آثار تعداد 123 اثر به دبیر خانه ارسال شده است.وآثار با دقت وتوجه بیشتری نسبت به سالهای قبل ارزیابی شده است .در این جلسه اعضاء شورای علمی-پژوهشی ،آسیبهای پژوهشی حوزه علمیه را بیان کردند ودر خواست پیگیری واجرای برنا مه هایی جهت ارتقاء فعالیتهای پژوهشی شدند.
این جلسه با انتخاب 5 اثر از حوزه برادارن و9 اثر از حوزه خواهران به اتمام رسید.