جلسه دفاعیه

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله اراک

شناسه خبر : 68900

1397/09/13

تعداد بازدید : 126

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله اراک
برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله اراک

 برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله اراک

در روز یکشنبه مورخ 11/9/97  جلسه دفاعیه 2 نفر از طلاب مدرسه علمیه فاطمه الزهرا ( سلام الله علیها )در اتاق پژوهش مدرسه با حضور استاد داور و اساتید راهنما برگزار گردید.

خلاصه جلسه :

موضوع اول : مصادیق و نتایج عمل احسن از منظر آیات و روایات

استاد داور : سرکار خانم معین السادات

استاد راهنما : سرکارخانم  کرمی

پژوهشگر: مهدیه محمدی

موضوع دوم : برری زندگی ام سلمه ( ا بعاد فردی –اجتماعی )

استاد راهنما : سرکار خانم معین السادات

استاد راهنما : سرکار خانم غلامی