البرز- حوزه علمیه فاطمه معصومه - کارگاه پژوهشی «خلاصه نویسی»

شناسه خبر : 68875

1397/09/13

تعداد بازدید : 41

البرز- حوزه علمیه فاطمه معصومه - کارگاه پژوهشی «خلاصه نویسی»
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران کریمه اهل بیت فاطمه معصومه (س) از برگزاری کارگاه پژوهشی « خلاصه نویسی» در مدرسه خبر داد.

خانم سحر نعمتی معاون پژوهش حوزه علمیه فاطمه معصومه هشتگرد خبر داد: کارگاه خلاصه نویسی توسط ایشان برای طلاب برگزار شد. وی  افزود در این کارگاه پس از بیان ضرورت خلاصه نویسی و تبیین انواع روش های خلاصه نویسی، از جمله: روش«علامت گذاری و خط کشی زیر جملات»، «حاشیه نویسی»، «یاد داشت براداری»، «درخت حافظه» و همچنین «دسته بندی»؛ طلاب به تمرین عملی این روش پرداختند.

خانم نعمتی، اصلی ترین نوع خلاصه نویسی را یادداشت برداری عنوان کردند و علاوه بر ارائه ویژگی های این شیوه، روش های اول و دوم را پیشنیاز آن دانستند و عنوان کردند بهترین روش خلاصه نویسی دو روش عنوان شده اخیر است. در ادامه، مراحل درست خلاصه نویسی به صورت گام به گام و انواع آن با توجه به اهداف خلاصه نگاری برای طلاب تبیین گردید. این کارگاه با جمع بندی و پرسش از طلاب در راستای شیوه های خلاصه نویسی پایان یافت.

اخبار مرتبط