البرز/ کارگاه پژوهشی « طرح نامه نویسی »

شناسه خبر : 68267

1397/09/05

تعداد بازدید : 90

البرز/ کارگاه پژوهشی « طرح نامه نویسی »
معاون پژوهش مدرسه علمیه زینبیه از برگزاری کارگاه پژوهشی با عنوان طرح نامه نویسی در مکان مدرسه علمیه زینبیه خبر داد.

 این کارگاه  که با هدف آشنا نمودن طلاب برای انتخاب عنوان مناسب جهت رفع نیازهای جامعه، گسترش و اشاعه فرهنگ پژوهش و ... برگزار گردید. خانم نجم الدینی در این کارگاه  به ترتیب: تعیین موضوع یا عنوان، استانداردهای انتخاب عنوان مسئله، فرق سوال با مسئله، توزین مسائل و گزینش مسئله تحقیق، آسیب شناسی مسئله، گونه شناسی مسئله، تبار شناسی مسئله، ساختار شناسی، تبدیل موضوع به عنوان را   به طلاب آموزش دادند . و در ادامه نیز اجزای نقشه تحقیقاتی از جمله تعریف و تبین موضوع  ، اهمیت و ضرورت ، اهداف و فوایدو   پیشینه تحقیق که در آن به پیشینه تاریخی  و علمی پژوهشی که از جمله کتاب ، مقاله و پایان نامه می باشد اشاره گردید واز طلاب خواسته شد  در آخر هم تمایز تحقیق خود را با دیگر تحقیقات بیان کنند و سپس در منبع شناسی از   منابع کتابخانه ای و  دیجتالی  نام برده شد   .

 

 

اخبار مرتبط