قم برگزاري كارگاه خلاصه نويسي در مدرسه حضرت آمنه س

شناسه خبر : 68231

1397/09/05

تعداد بازدید : 84

قم برگزاري كارگاه خلاصه نويسي در مدرسه حضرت آمنه  س
كارگاه خلاصه نويسي در مدرسه حضرت آمنه سلام الله علیها با حضور آقای عبدالرحیم موگهی برگزار شد.

 

در روز چهارشنبه مورخ 97/8/30 در مدرسه حضرت آمنه سلام الله علیها کارگاه خلاصه نویسی با حضور آقای عبدالرحیم موگهی برگزار شد.

وی در ابتدا در تعریف تلخیص بیان کرد که: تلخیص فشرده سازی صحیح و دقیق اثر با حفظ مطالب مهم و اصلی آن است.

همچنین استاد در ادامه به انواع تلخیص اشاره کرد و آن را بر سه نوع مستقیم، غیر مستقیم(آزاد) و تلفیقی از هر دو دانست.

موگهی ضمن بیان روایتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) که دانش فراتر از آن است که در شمارش در آید، پس از هر چیزی ، بهترین های آن را برگزینید، به بیان ده راه عملی تلخیص غیر مستقیم پرداخت و برای هر مورد مثال های ارایه کرد.

وی تأکید کرد: که ده راه عملی تلخیص غیر مستقیم عبارتند از: حذف کلمات زاید(حشو قبیح)، حذف کلمات هم معنا(مترادف)، حذف جملات زاید،حذف کلمات و جملات تکراری، حذف تکیه کلام ها، حذف مثال ها، حذف داستان ها، استفاده از افعال کوتاه، استفاده از کلمه به جای عبارت و استفاده از نشانه های اختصاری.

 

استاد مزبور؛ برای هر مورد مثال هایی کاربردی مرتبط به راه های عملی تلخیص غیر مستقیم را بیان کرد و  کارگاه را به صورت پرسش و پاسخ به پایان برد ،که این شیوه کارگاهی زمینه فعال شدن طلاب رادر کارگاه ایجاد کرد.