مازندران بزرگداشت هفته کتاب

شناسه خبر : 67858

1397/08/29

تعداد بازدید : 72

مازندران  بزرگداشت هفته کتاب
به مناسبت هفته کتاب در نشستی با طلاب مدرسه روز سه شنبه 22/8/97 حبیبیان معاون پژوهشی مدرسه با روایتی از امام علی (ع ) که فرمود : العلم اخلاص العمل از شخصیت بی نظیر علامه که چرا این لقب را به وی دادند وتفاوت آن با عالم و معنی آن که بسیار دانا است وتمام عمر ش را صرف مطالعه وتصنیف وتدریس نمودن کرد وقدرت فوق العاده ای که در تفکر ومطالعه داشتند . حبیبیان گفت :همان طور که برای خرید وسایل زندگی احساس نیاز وعطش داریم وبرنامه ریزی می کنیم کتاب را جزء عادت قرار داده ووقت بگذاریم ونیاز مبرم (به عنوان کالای ضروری ) در زندگی بدانیم . در ادامه اضافه کرد : برای جلوگیری از اهمال کاری باید کار را برانگیزه مقدم کنیم ومدیریت کردن زمان واولویت بندی در کارها ودر نظر گرفتن زمان شروع کارها وتوجه کردن به موفقیت های دیگران وپیش بینی مشکلات ... از علل وعوامل در فرهنگ سازی وعمومی کردن مطالعه می باشد .

اخبار مرتبط