کهگیلویه و بویراحمد - بازدید اساتید و طلاب مدرسه فاطمیّه سلام الله علیها از نمایشگاه کتاب و کتابخانه مدرسسه

شناسه خبر : 67711

1397/08/28

تعداد بازدید : 53

به گزارش معاون پژوهش مدرسه فاطمیّه(س) طلاب این مدرسه در هفته کتاب و کتابخوانی به همراه اساتید خود از کتاب خانه و نمایشگاه کتاب که در بخشی از کتابخانه مدرسه برگزار شده بود، دیدن کردند.
معاون پژوهش مدرسه فاطمیّه(س) در رابطه با بازدید طلاب از نمایشگاه کتاب به همراه اساتید هر درس گفت: هدف از برگزاری این نوع بازدید این بود که اساتید، کتاب های مرتبط با دروس خود را که در کتابخانه موجود است به طلاب معرفی کنند. برای مثال استاد فلسفه و منطق به منظور معرفی کتب فلسفی و منطقی به طلاب پایه پنجم، استاد ادبیات عرب به منظور معرفی منابع عربی به چند پایه از طلاب و استاد کلام به منظور معرفی منابع کلامی به طلاب پایه سوم در نمایشگاه حضور پیدا کردند.