البرز- فاطمیه نظرآباد -نشست علمي – پژوهشي

شناسه خبر : 67622

1397/08/27

تعداد بازدید : 72

البرز- فاطمیه نظرآباد -نشست علمي – پژوهشي
خانم طیبه مشهدی ، معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه نظرآباد استان البرز ،از برگزاری نشستی پژوهشی با عنوان تعلیم، تربیت و هویت در عصر رسانه در این مدرسه خبر داد.

 خانم مشهدی معاون پژوهش مدرس علمیه فاطمیه نظرآباد فرمود: با توجه به نزديك شدن طلاب سال چهارم وپنجم به مقوله پايان نامه نويسي درصدد برآمديم نشست با رويكرد تربيت كودكان وتاثير رسانه ها بر ترييت كودكان برگزار نماييم . لذا از سركار خانم دكتر تاجيك  كه تحقيقات گسترده اي را طي چند ساله اخير در اين زمينه در مدارس كشورهاي اروپايي و آمريكايي داشتند ، دعوت بعمل آمد تا يك نشست تقريبا دو ساعته با طلاب داشته باشند .

اخبار مرتبط