کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه حضرت زینب سلام الله علیها کرمان

شناسه خبر : 67446

1397/08/26

تعداد بازدید : 108

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها کرمان

 

جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها برگزار شد.

 

جلسه دفاع از تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب سلام الله علیها کرمان برگزار شد.

سرکار خانم زهره بیگم قربانی معاون پژوهش این مدرسه در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم عاطفه اسماعیلی با حضور اساتید داور سرکار خانم فاطمه معین الدینی و راهنما سرکار خانم مهدیه علوی فر  و جمعی از طلاب این مدرسه برگزار گردید.
این تحقیق که با عنوان: «مهدویت باتکیه براندیشه امام خمینی رحمه الله علیه » تدوین یافته در چهار فصل تنظیم گردیده که به بررسی اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه دربحث مهدویت درابعاد کلامی ،عرفانی وحکومتی پرداخته است. با توجه به امتیازات تحقیق به لحاظ شکلی، ساختاری  و محتوایی تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.

اخبار مرتبط