کرمان برگزاری جلسه دفاعیه مدرسه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفسنجان

شناسه خبر : 67433

1397/08/26

تعداد بازدید : 106

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها برگزار شد.

 

 

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها برگزار شد.

 

 

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه حضرت فاطمه سلام الله علیها- رفسنجان ،  با حضور اساتید داور و راهنما و معاون پژوهش در مدرسه علیمه فاطمیه کرمان برگزار شد.

سرکار خانم راضیه حسینی پور معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفسنجان در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم آرزو زنگی آبادی با حضور اساتید داور سرکار خانم صدیقه موحدی نیا و راهنما سرکار خانم معصومه فتحی برگزار گردید.
این تحقیق که با عنوان: «راه های موفقیت با تکیه بر سوره حمد» تدوین یافته، در دو فصل تنظیم گردیده که به بررسی راه های شناختی و رفتاری رسیدن به موفقیت با توجه به سوره حمد پرداخته است. با توجه به امتیازات تحقیق به لحاظ ساختاری  و محتوایی تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.
 

اخبار مرتبط