معاون پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان خبر داد:

گلستان- کارگاه آشنائی با منابع فقهی

شناسه خبر : 67271

1397/08/23

تعداد بازدید : 77

گلستان- کارگاه آشنائی با منابع فقهی
به گزارش معاونت پژوهش مدسه علمیه عالی الزهراء (س) کارگاهی با عنوان آشنائی با منابع فقهی به مناسبت هفته کتاب در این مدرسه برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدسه علمیه عالی الزهراء (س) کارگاهی با عنوان آشنائی با منابع فقهی به مناسبت هفته کتاب در این مدرسه برگزار گردید. در این کارگاه آقای ناطقی استاد این مدرسه بیان داشت: منابع فقهی شامل منابع فقهی و منابع روایی می شود. در منابع روایی فروعات دین به وسیله روایات و بدون استدلال مطرح شده است.

ایشان در ادامه به بیان تعدای از منابع روائی پرداخته و گفت: من لایحضر الفقیه شیخ صدوق، قرب الاسناد حمیری، کافی محمد بن یعقوب کلینی،  استبصار و تهذیب شیخ طوسی، مستدرک الوسائل محدث نوری و فقه الرضا علی بن بابویه از جمله منابع روائی فقهی هستند.

آقای ناطقی با بیان این که منابع فقهی شیعه تعداد قابل توجهی می باشد به ذکر چند مورد از این منابع پرداخته گفت: کتاب المقنع و الهدایه شیخ صدوق، المقنعه و المسائل السرویه، المسائل الطوسیه شیخ مفید، الناصریات، الانتصار، رسائل المرتضی سید مرتضی، الکافی فی الفقه ابوصلاح حلبی، الاقتصاد، الخلاف، المبسوط شیخ طوسی، سرائر ابن ادریس حلی، شرائع الاسلام، المختصر النافع، المعتبر محقق حلی، تبصره التمعلمین، ارشاد الاذهان، تحریر الاحکام، تذکره الفقها، قواعد الاحکام، مختلف الشیعه، منتهی المطلب علامه حلی، ایضاح الفوائد محمدبن حسن یوسف بن مطهر حلی، البیان و اللمعه الدمشقیه، الدروس الشرعیه، ذکر الشیعه فی احکام الشریعه شهید اول، المهذب البارع و الرسائل العشر ابن فهد حلی، جامع المقاصد محقق ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مسالک الافهام شهید ثانی، مجمع الفائده و البرهان در شرح ارشاد محقق اردبیلی، مدارک الاحکام و کفایه المرام سید محمد عاملی موسوی، الاثنی عشریه، الحبل المتین، مشرق الشمسین، صمدیه، جامع عباسی شیخ بهائی از جمله منابع فقهی شیعه می باشد.