سمنان نشست آسیب شناسی عزاداری امام حسین علیه السلام با تکیه براسناد روایی وتاریخی در مدرسه علمیه فاطمیه شهرستان گرمسار

شناسه خبر : 66877

1397/08/15

تعداد بازدید : 27

سمنان نشست آسیب شناسی عزاداری امام حسین علیه السلام با تکیه براسناد روایی وتاریخی  در مدرسه علمیه فاطمیه شهرستان گرمسار
نشست پژوهشی با محوریت «آسیب شناسی عزاداریها ی امام حسین علیه السلام با تکیه بر اسناد تاریخی وروایی »با حضور حجت الاسلام والمسلمین ملا کاظمی در مدرسه علمیه فاطمیه برگزار گردید .

معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه گرمسار از برگزاری نشست به مناسبت اربعین حسینی خبر داد .کاشانی گفت نشست پژوهشی با حضور دکتر ملا کاظمی در جمع اساتید وطلاب مدرسه با محوریت آسیب شناسی عزاداریها امام حسین علیه السلام برگزار گردید .استاد ملا کاظمی در این جلسه به بیان اخبار وروایات منقول از واقعه عاشورا پرداخته وهر یک را از جهت منبع صدوری وروایی ومتنی مورد بررسی قراردادند .دکتر ملا کاظمی بر ضرورت رجوع به منابع معتبر ومتقدم تاکید کردند وبسیاری از بدعت ها در این زمینه را نتیجه عدم توجه به منابع شایسته برشمردند .ایشان در ادامه به معرفی چندین منبع معتبر در این راستا پرداختند .