البرز- فاطمه الزهرا -برگزاری کارگاه روش تحقیق میدانی

شناسه خبر : 66712

1397/08/13

تعداد بازدید : 77

البرز- فاطمه الزهرا -برگزاری کارگاه روش تحقیق میدانی
معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) استان البرز از « برگزاری کارگاه روش تحقیق میدانی»در این مدرسه خبر داد.

کارگاه روش تحقیق میدانی با حضور استاد دکتر مومنی با حضور تعدادی از طلاب شرکت کننده در جشنواره رشد(میدانی) و تعدادی از  از اساتید به مدت 6 ساعت در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) برگزار گردید. در این کارگاه استاد به تبیین موضوعات دو گروه شرکت کننده در جشنواره رشد با عناوین : خانه های امن، مزایا و مفاسد و آسیب شناسی حجاب اجباری پرداخت . و نحوه نگارش طرح اجمالی و مراحل مقاله نویسی آموزش داده شد.

اخبار مرتبط