مدیر مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء فاضل آباد خبرداد

گلستان- اجرای موفق برنامه مهارت پژوهشگری در مدارس علمیه استان گلستان

شناسه خبر : 66520

1397/08/10

تعداد بازدید : 86

گلستان- اجرای موفق برنامه مهارت پژوهشگری در مدارس علمیه استان گلستان
مدیر مدرسه ی علمیه خاتم الاوصیاء(عج) فاضل آباد از اجرای موفق برنامه مهارت آموزی پژوهشگری خبر داد.

 مدیر مدرسه ی علمیه خاتم الاوصیاء(عج) فاضل آباد گفت: جهت هر چه بهتر اجرایی نمودن برنامه ی مهارت آموزی پژوهشگری جلسه ی شورای مدرسه را تشکیل داد و به بررسی ا بعاد مختلف برنامه ابلاغی از سوی مرکز پرداخته و نتایج بدست آمده توسط مدیر در جلسه اساتید بیان شد و ابهامات پیش آمده را پاسخ دادند .

و در ادامه ی طرح؛ لازم دانسته شد  کلاس ارتقاء مهارت های پژوهشی و مقاله نویسی ویژه اساتید هر هفته دو ساعت با استاد مسلط بر روش تحقیق جناب آقای دکتر سرگزی جهت آماده سازی تخصصی اساتید  برگزار نمایدکه حضور تمامی اساتید در این کلاس الزامی می باشد چرا که برای نهادینه شدن این طرح تمامی اساتید باید آمادگی لازم برای  پژوهشگری ومقاله نویسی داشته باشند  .

ایشان در ادامه گفت هم اکنون برنامه مهارت  آموزی پژوهشگری برای سه پایه اول تا سوم به نحو احسن در حال اجرات به این صورت که برای پایه اول آموزه ی روش مطالعه و یادگیری در درس سیره معصومین نیم واحد درسی و در آموزه نگارش علمی در درس ادبیات فارسی نیز به صورت نیم واحد عملی برگزار می شود .

و همچنین برای پایه دوم در آموزه ی نگارش علمی در درس سیره معصومین و نشست علمی در درس مهارت های تدبیر خانواده به صورت نیم واحد درسی برگزار می شود .

و برای پایه ی سوم در آموزه های کلیات تحقیق و موضع یابی در درس عقاید استدلالی (1) به صورت نیم واحد درسی اجرایی شده است .

لازم به ذکر است بیان شود در حین اجرایی شدن طرح مدیر مدرسه هر هفته به ارزیابی روند طرح از اساتید و طلاب می پردازد .