فارس برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه بررسی فقهی رعایت حق الناس در مجالس عمومی به استناد آيات وروايات مركز مديريت استان فارس

شناسه خبر : 66443

1397/08/09

تعداد بازدید : 49

فارس برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه بررسی فقهی رعایت حق الناس در مجالس عمومی به استناد آيات وروايات مركز مديريت استان فارس
جلسه دفاع از پايان نامه خانم « طيبه حسني » يكي از طلاب حضوري سطح 3در مركز مديريت حوزه علميه خواهران استان فارس برگزار شد .

به گزارش پايگاه خبري –اطلاع رساني حوزه هاي علميه خواهران ، جلسه دفاعيه خانم طيبه حسني از طلاب حضوري رشته فقه واصول ورودي سال 90با عنوان «بررسي فقهي حق الناس در مجالس عمومي به استناد آيات وروايات » با راهنمائي استاد عبدالرسول هاديان و با داوري استاد محمد بركت برگزار شد .

خانم حسني در تشريح فقهي رعايت حق الناس درمجامع عمومي بيان كرد:

یکی از رفتارهای اجتماعی که وحدت بین مسلمانان را بیشتر می کند شرکت در مجالسی است که به صورت جمعی برگزار می شود. میزبان و مهمان دو طرف این رفتار اجتماعی هستند و هر یک وظایف و آدابی در قبال یک دیگر دارند که اگر به درستی مراعات شود حقوق انسانی را به خوبی به جا آورده اند و کسی حق دیگری را نادیده نخواهد گرفت. از جمله وظایف میزبان: دعوت کردن، پذیرایی از مهمان، غذا خوردن همراه مهمان، پرهیز از به کار گرفتن مهمان و بدرقه اوست و از جمله وظایف مهمان: اجابت دعوت، با اذن وارد شدن، پرهیز از مهمانی ناخوانده و همراه نبردن غیرمدعو، رعایت حد اعتدال در زمان مهمانی رفتن، نشستن در محل تعیین شده و عدم تجسس در محیط خانه را می توان نام برد. علاوه بر این در این مجالس مهمان و میزبان باید آداب و احکام فقهی در برابر نامحرم را رعایت کنند که از جمله آن ها می توان به، احکام معاشرت های گفتاری و رعایت نگاه و پوشش در برابر نامحرم، آداب سلام کردن، جا دادن به دیگران در مجالس عمومی، حفظ امانت مجلس و دوری از اسراف و تبذیر اشاره کرد. برای این که مهمان و میزبان بتوانند حق الناس در گفتار را به خوبی مراعات کنند باید از غیبت، شایعه پراکنی، نجوا و ایجاد آزردگی برای دیگران دوری کنند. برای رعایت حق الناس در اموال، هر یک از مهمان‌ها و صاحب مجلس باید در حفظ مال یک دیگر تلاش کنند تا مبادا مال یک دیگر را به ناحق بخورند زیرا علاوه بر این که مرتکب گناه می شوند در بعضی موارد برای آن ها ضمان آور هم خواهد بود.

قابل ذكر است پايان نامه خانم حسني با رتبه خوب وبه شرط اصلاح پذيرفه شد .