جلسه هم اندیشی آموزه‌های پژوهشی اشراب ویژه اساتید مدرسه حضرت زینب آران و بیدگل

شناسه خبر : 65991

1397/07/29

تعداد بازدید : 110

جلسه هم اندیشی آموزه‌های پژوهشی اشراب ویژه اساتید مدرسه حضرت زینب آران و بیدگل
برگزاری جلسات هم اندیشی آموزه های پژوهشی اشراب ویژه اساتید مدرسه علمیه حضرت زینب (س) آران و بیدگل


با توجه به واگذاری اجرای آموزه های پژوهشی به اساتید ، مدرسه علمیه حضرت زینب (س) آران و بیدگل در راستای دغدغه ها و اهداف پژوهشی، طرح اشراب آموزه ها را مورد استقبال قرار داد و در همین زمینه اقدام به برگزاری 2 جلسه هم اندیشی با حضور مدیران سطح 2 و 3 ، معاونین پژوهش و اساتید روش تحقیق و ادبیات فارسی در اواخر تیر و نیمه دوم شهریور ماه نمود. در این جلسات محاسن و معایب طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از معاونین پژوهش خواسته شد در راستای نهادینه کردن امر پژوهش و مهارت ورزی اساتید برنامه ریزی صحیحی انجام داده و قبل از اجرا به اطلاع اساتید و طلاب برسانند. در این برنامه مقرر گردید آموزه های مهارتی با هدف ارتقا علمی - پژوهشی اساتید در قالب 3 کارگاه پی در پی توسط اساتید روش تحقیق وادبیات فارسی اجرا شود تا علاوه بر استفاده از منابع مطالعاتی مرکز ازآموزه های کارگاه نیز بهره گیرند و با تمرکز و آگاهی بیشتری در کلاس حضور یابند. مطابق این برنامه 3 کارگاه نگارش علمی ، فیش نویسی و پاراگراف نویسی توسط استاد ادبیات فارسی و کارگاه مقاله نویسی با محوریت موضوع یابی ، منبع یابی و روند نگارش مقاله با استاد روش تحقیق در نظر گرفته شد. 
هم اکنون کارگاه نگارش علمی توسط سرکار خانم شبانه استاد ادبیات فارسی ، روزهای دوشنبه در حال اجراست .