اجرای برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری در مدرسه الزهرا س خرم‌بید فارس

شناسه خبر : 65973

1397/07/29

تعداد بازدید : 129

اجرای برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری در مدرسه الزهرا س خرم‌بید فارس
اجرای برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری در مدرسه الزهرا س خرم‌بید فارس

در راستای ابلاغ برنامه مهارت‌آموزی پژوهشگری به مدارس سراسر کشور، مدرسه خرم‌بید استان فارس، اجرای کلیه مهارت‌های این برنامه را د ر دستور کار خود قرار داده که با استقبال طلاب روبرو شده است.