معاون پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان خبر داد:

گلستان - حلقه گفتگو اعضاء انجمن تفسیر

شناسه خبر : 65731

1397/07/25

تعداد بازدید : 64

گلستان - حلقه گفتگو اعضاء انجمن تفسیر
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س)، انجمن تفسیر و علوم قرآنی این مدرسه نشستی با عنوان حلقه گفت و شنود با حضور معاون پژوهش مدرسه و طلاب این مدرسه در تاریخ 18/7/97 برگزار نمود.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س)، انجمن تفسیر و علوم قرآنی این مدرسه نشستی با عنوان حلقه گفت و شنود با حضور معاون پژوهش مدرسه و طلاب این مدرسه در تاریخ 18/7/97 برگزار نمود. در این نشست دبیر انجمن ضمن تبلیغ فعالیت های انجمن، از طلاب در زمینه برگزاری نشست های پژوهشی و تدوین نشریه و سایر فعالیت های پژوهشی دعوت به عمل آورد.

در ادامه معاون پژوهش مدرسه ضمن گرفتن بازخورد فعالیت های سال گذشته، مشکلات پژوهشی طلاب را بررسی، پیشنهادات آنان را برای برگزاری هر چه بهتر فعالیت های پژوهشی دریافت نمودند.