معاون پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان خبر داد

گلستان- بازدید از نمایشگاه کتاب

شناسه خبر : 65627

1397/07/23

تعداد بازدید : 109

گلستان- بازدید از نمایشگاه کتاب
بازدید علمی از دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان در تاریخ 19/7/97 و 21/7/97

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء (س) بازدید علمی از دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان در تاریخ 19/7/97 و 21/7/97صورت گرفت. طلاب ضمن بازدید از نمایشگاه و آشنائی با غرفه ها و ناشران مختلف کشور، در نشست تخصصی (تبیین شاخصه نویسندگان و کتاب های انحرافی) که از طرف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان گلستان که در این نمایشگاه برگزار شد نیز شرکت کردند.