معاون پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان خبر داد

گلستان- بازدید از نمایشگاه کتاب

شناسه خبر : 65627

1397/07/23

تعداد بازدید : 169

گلستان- بازدید از نمایشگاه کتاب
بازدید علمی از دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان در تاریخ 19/7/97 و 21/7/97