قم برگزاری 32 جلسه دفاعیه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه در شهریور 97

شناسه خبر : 65492

1397/07/21

تعداد بازدید : 99

قم برگزاری 32 جلسه دفاعیه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه در شهریور 97
به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه 32 جلسه دفاعیه در سطح 2 و 3 در شهریورماه سال 97 برگزار شد.

از 13 تحقیق پایانی دفاع شده طلاب سطح 2 ، تعداد 9 تحقیق پایانی حائز امتیاز عالی ، و3 تحقیق پایانی امتیاز خیلی خوب و 1 تحقیق پایانی امتیاز خوب را کسب نمودند.

همچنین از 19 پایان نامه دفاع شده طلاب سطح 3 در رشته های تفسیر و علوم قرآن، فقه و اصول، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و تاریخ اسلام، 13 پایان نامه حائز امتیاز عالی و 6 پایان نامه نیز حائز امتیاز خیلی خوب شدند.