قم برگزاری اردوی پژوهشی مدرسه آیت الله ایروانی ره به مرکز پژوهشهای اسلامی نورالزهرا س

شناسه خبر : 65380

1397/07/18

تعداد بازدید : 128

قم برگزاری اردوی پژوهشی مدرسه آیت الله ایروانی ره به مرکز پژوهشهای اسلامی نورالزهرا س
معاونت پژوهش مدرسه علمیه آیت الله ایروانی ره اقدام به برگزاری اردوی پژوهشی به مرکز پژوهشهای اسلامی نورالزهرا س کرد.

به گزارش معاونت پژوهشی مدرسه آیت الله ایروانی ره ، روز چهارشنبه مورخه 97/7/11 اردوی پژوهشی  بازدید از پژوهشگاه نور زهراعلیها سلام  برگزار شد.

 

 

دراین اردو طلاب از کتابخانه پژوهشگاه بازدید کردند و با کتابهای مرجع، دایره المعارف ها، پایان نامه های موجود در آنجا آشنا شدندو تعدادی ازطلاب عضو کتابخانه شدند.