برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی

قزوین برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی مدرسه علمیه فاطمیه

شناسه خبر : 64353

1397/07/03

تعداد بازدید : 98

قزوین برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی مدرسه علمیه فاطمیه
به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها سرکارخانم سیدتقیا، دفاعیه تحقیقات پایانی دو نفر از طلاب این مدرسه برگزار شد.

تحقیق اول، با عنوان «علل انحطاط حکومت ها از منظر قرآن» توسط طلبه سطح دو خانم الهه سادات کلوندی و با راهنمایی خانم سیده منیر سیدتقیا و با داوری استاد محترم جناب اقای کاظم لو در مرکز مدیریت حوزه های علمیه انجام گرفت.

تحقیق دوم، نیز با عنوان «آثار فردی و اجتماعی انتظار» توسط طلبه سطح دو خانم نرگس بهرامخانی و با راهنمایی خانم سیده منیر سیدتقیا و با داوری استاد محترم جناب اقای کاظم لو در مرکز مدیریت حوزه های علمیه انجام گرفت.

اخبار مرتبط