لرستان برگزاری نشست علمی - پژوهشی در مدرسه ریحانه الرسول (س) نورآباد

لرستان برگزاری نشست علمی - پژوهشی در مدرسه ریحانه الرسول (س) نورآباد

شناسه خبر : 64233

1397/07/01

تعداد بازدید : 37

لرستان برگزاری نشست علمی - پژوهشی در مدرسه ریحانه الرسول (س) نورآباد
معاون پژوهش مدرسه ریحانه الرسول (س) نورآباد از برگزاری نشست علمی - پژوهشی در این مدرسه خبر داد .

نشست علمی - پژوهشی روز شنبه مورخ 97/6/31 با عنوان " بررسی تبرج در عصر جاهلیت و عصر حاضر " در مدرسه ریحانه الرسول (س) نور آباد برگزار گردید . این نشست که با حضور سرکار خانم جهانپور مدیر مدرسه برگزار شد به بررسی اهداف ذیل پرداخت.

-          آسیب شناسی وبیان اثرات زیانبار تبرج در زندگی فردی واجتماعی.

-          - بررسی تبرج جاهلیت اولی وجاهلیت آخر الزمان(جاهلیت مدرن)

-           بیان احادیث وروایات در خصوص تبرج.

-          بیان وتفسیر آیات مکمل آیه33 سوره احزاب در خصوص تبرج