لرستان برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی ، مدرسه نجمیه ازنا

لرستان برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی ، مدرسه نجمیه ازنا

شناسه خبر : 64129

1397/06/31

تعداد بازدید : 39

لرستان برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی ، مدرسه نجمیه ازنا
معاون پژوهش مدرسه نجمیه (س) شهرستان ازنا از برگزاری کارگاه پاراگراف نویسی در این مدرسه خبر داد .

کارگاه پاراگراف نویسی ویژه طلاب مشغول تحقیق پایانی مدرسه نجمیه شهرستان ازنا به مدت 12ساعت در چهار روز برگزار شد. خانم جعفری مدرس کارگاه ابتدا با ارائه توضیحاتی درباره ساختار هر نوشته علمی، مبنی بر سه پاراگراف مقدمه، پاراگراف پشتیبان و پاراگراف نتیجه، ویژگی‌های هریک را تشریح نمود. ایشان دلیل بارش فکری و نگارش علمی محققین را مطالعات پیشین دانست که طبق آن تشخیص و بیان جملات موضوع و ایده‌های مرکزی آسان‌تر خواهد بود. در ادامه راه‌های بسط جملات موضوع را با روشهای توصیف، مثال، استدلال و ترکیب آنها در قالب مطالب تئوری و کار عملی توضیح دادند.طلاب شرکت کننده در برگه‌های نظرسنجی رضایت خود را از محتوا و نحوه اجرای کارگاه اعلام کردند.